Rasmika Pradhan

Designation
Geog Admin. Officer
Organization
Samse Dzongkhag Administration
email
rpradhan@samtse.gov.bt
Phone
17873377