Savitri Pradhan
Designation
Sr. ICT Associate
Organization
Samtse Dongkhag Administration
email
spradhan@samtse.gov.bt
Phone
05-365601